SÜRDÜREBİLİRLİK

 
Arkas Line, sürdürülebilirlik kavramını “şimdiki ihtiyaçların, gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılamayı tehlikeye sokmaması” olarak tanımlarken, buna bağlı olarak iş süreçlerini düzenlemeyi ve toplumun yaşam kalitesini korumayı amaçlamaktadır. 
 
Küresel iklim değişikliğinin tehlikeli boyutlara varması, bir yandan doğal kaynakların korunmasını mecburi kılarken, diğer yandan sürdürülebilir kalkınmaya önem verilmesini gerektirmektedir.

Arkas Line “sürdürülebilirlik” konusunda uzun vadeli hedefler belirlemekte ve iş yapış tarzını buna göre düzenlemektedir.

 
 
AVRUPA YEŞİL MUTABAKAT ÇALIŞMA GRUBU

Arkas Holding çatısı altındaki; Arkas Line, Arkas Lojistik, Arkas Denizcilik Grubu, Deniz Ticaret Filosu ve BİMAR (Bilgi işlemleri) şirketlerinin ortak katılımıyla 2022 yılı itibariyle bir çalışma gurubu oluşturulmuştur. Bu çalışma gurubunun amacı tüm Arkas çalışanlarını sürdürülebilirlik konularında bilgilendirmek, eğitim içerikleri oluşturmak, karbon ayak izinin ölçülmesi ve takibini sağlamak ile AB Yeşil Mutabakatına uyum çalışmaları çerçevesinde izlenecek yolları belirlemek olarak tanımlanmıştır.
 
Buna bağlı olarak 2022 sürdürülebilirlik stratejisi “farkındalık yaratmak ve katılım sağlamak” olarak belirlenmiştir.


 
 

 

CCWG (CLEAN CARGO WORKING GROUP)
 

Arkas Line, Dünya konteyner taşımacılığının %85’ini elinde tutan 16 deniz nakliyat firması ve 85’ten fazla Global müşteri ve Forwarder’dan oluşan CCWG çalışma gurubunun 2013 senesinden bu yana Türkiye’deki ilk ve tek üyesidir. https://www.smartfreightcentre.org/en/clean-cargo-1/
 
2022 yılı itibariyle SFC (Smart Freight Center) çatısı altına giren bu kuruluşun amacı, daha sürdürülebilir bir gelecek için konteyner taşımacılığında emisyon oranlarının düşürülmesi ve “2050 Net Zero” hedefine ulaşmak için paydaşlar arasındaki iş birliğinin sağlanması olarak belirlenmiştir.


Senelik olarak yapılan ölçüm, değerlendirme, doğrulama ve raporlama yoluyla emisyon oranlarındaki değişimler takip edilmekte ve göre gerekli çalışmaların yapılması teşvik edilmektedir.
 
Arkas Line, 2011-2020 yılları arasında yaptığı operasyonel iyileştirmeler ile CO2 emisyonlarını %26,2 düşürmeyi başarmış ve %25 hedefinin üstüne çıkmıştır.
 
Ayrıca, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren tüm gemilerde VLSFO yakıt kullanımına geçmiş ve Sülfür emisyonunu %82,8 düşürmüştür.
 
Bu başarıya ulaşmak için kullanılan ve yakıt tasarrufu sağlayan başlıca yöntemler aşağıda sıralanmıştır;
 

  • Load Reduction uygulamaları ile gemilerin daha ekonomik süratlerle seyretmesi
  • Gemilerde trim ve balast optimizasyonu
  • Düzenli aralıklarla yapılan karina ve pervane temizlikleri
  • Tersane süreçlerinde gemilere sürtünmeyi azaltan yeni nesil teknolojik boyaların uygulanması
  • SPOS uygulamasını kullanarak en uygun rota seçimlerinin yapılması
  • Düşük sülfürlü yakıt temin edilmesi

 

 
 


ECOVADIS Kurumsal Sosyal Sorumluluk derecelendirmesi
 

2015 yılından bu yana üyesi olduğumuz EcoVadis, küresel tedarik zincirleri için dünyanın en güvenilir iş sürdürülebilirlik derecelendirme kuruluşudur ve firmaların markalarını korumak için sürdürülebilirlik performansını değerlendirmek, iş birliği yapmak ve geliştirmek için çalışmaktadır.
 
EcoVadis CSR (Kurumsal Sosyal Sorumluluk) değerlendirmesi, bir şirketin CSR ilkelerini, iş ve yönetim sistemlerine ne kadar iyi entegre ettiğinin bir değerlendirmesidir.
 
EcoVadis değerlendirme metodolojisi, Çevre, Çalışan hakları, İş hayatında Etik değerler ve Sürdürülebilirlik olmak üzere dört ana başlıktan ve bunların altında 21 kriterden oluşmaktadır.


 

 

 
 
 

Arkas Line 2021 CSR derecelendirmesini göre Gümüş Madalya’ya sahiptir.
 


 
 


MINI-CHIP Projesi

 

Arkas Line’ın PROMATECH Denizcilik Teknolojileri ve Londra’daki Brunel Üniversitesi ile birlikte Eylül 2013’te başlattığı “Mini- Chip (Minimizing Carbon Footprint)” projesi dört yıllık sürecin ardından başarıyla tamamlamıştır.

Mini-Chip projesi bir simülasyon kurgusu olarak nakliye operasyonlarında kaliteden ödün vermeksizin yakıt tüketimini düşürmek, karbon ayak izini en aza indirgemek ve maliyetleri azaltmak üzere, yük taşıyıcıları için yenilikçi bir Karar Destek Sistemi sunmaktadır.

Farklı gemi hızları ve tipleri için yakıt maliyetinin yanı sıra, yük sahipleri ile yapılan Hizmet Düzeyi Anlaşmalarını (SLA) da analiz edebilen bu sistem, operatörlerin gemileri için en iyi hızın ne olduğuna karar vermesini, böylece yakıt maliyetlerini en aza indirmesini, aynı zamanda da tüm anlaşma şartlarını karşılayabilmelerini sağlamaktadır.

Yapılan testler sonucunda, doğru yakıt ve yakıt ikmal zamanlamasının toplam yakıt tüketimini yüzde 5 ile yüzde 10 oranında azalttığı gözlemlenmiştir. Böylece indirgenmiş yakıt maliyeti ile doğrudan bağlantılı olan karbon emisyonunun azaltılmasına da imkân sağlanmıştır.

Denizcilik sektöründe bugüne kadar karbon ayak izi konusunda servis ve maliyet hedefleriyle ölçümlenen ilk çalışma olan Mini-Chip ayrıca, gemi hız kararları, yakıt ikmal noktası seçim kararları, yakıt fiyatları, gecikme cezaları ve liman belirsizlikleri arasındaki karmaşık ilişkileri belirlemek için analitik yöntemlere de sahiptir.

Çalışma süresince bu projeye fon sağlayan Avrupa Birliği’ne raporlar sunulurken, final raporlarının Avrupa Birliğindeki proje sorumluları tarafından onaylanması ile proje  resmi olarak sona ermiştir.
Avrupa Birliği Mini-Chip projesini bir başarı öyküsü olarak nitelendirilip, yayın organlarından  biri olan CORDIS/Community Research and Development Information Service  web sitesinde   projenin sonuçlarıyla ilgili İngilizce, İspanyolca, Almanca, İtalyanca, Fransızca ve Lehçe  olmak üzere  6 dile çevrilmiş bir makale  yayınlamıştır.  (http://cordis.europa.eu/result/rcn/213249_en.html )
http://mini-chip.eu/


 Yeni IMO Regülasyonları ve Gemilerde Düşük Sülfürlü Yakıt Kullanımı
 

1 Ocak 2020'den itibaren Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), MARPOL sözleşmesine uygun olarak gemilerde kullanılan akaryakıtta sülfür içeriği %3,5'ten% 0,5'e düşürülmüştür.
 
Arkas Line, çevre ve sağlık üzerinde öngörülen olumlu etkisi nedeniyle bu düzenlemeyi benimsemiş ve işletilen tüm gemilerde IFO 380 yerine VLSFO (Düşük Sülfürlü Fuel Oil) kullanımına başlamıştır.
 
Ayrıca IMO Deniz Çevre Koruma Komitesi (MEPC), 9-13 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirdiği yetmiş ikinci oturumunda (MEPC 72), uluslararası ticaretle uğraşan gemilerden sera gazı (GHG) emisyonlarını azaltmak için bir dizi karar almış ve gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına ilişkin İlk IMO Stratejisi MEPC.304 (72) sayılı kararı kabul etmiştir.

Bu amaç doğrultusunda, IMO toplam yıllık sera gazı emisyonlarını 2050 yılında 2008’e göre en az %50 azaltmayı hedeflerken, bu yüzyılın sonunda CO2 emisyonlarını tamamen sıfırlamayı hedeflemektedir.

Bu hedef sanayi kuruluşları ve akademiler arasında iş birliği sağlanarak gerekli AR-GE  faaliyetlerinin yapılmasını gerektirmektedir.Arkas, Microsoft Cloud Uygulamalarıyla IT Süreçlerinde %99,58 Emisyon Tasarrufu Sağlandı

 

2018 yılından itibaren IT süreçlerini Microsoft Bulut sistemine taşımaya başlayan Arkas Holding, bu sayede hem Microsoft uygulamaları ile verimlilik artışı sağlarken hem de bulut sistemine geçirilen iş yükleri kapsamında %99,58 emisyon tasarrufu sağlamayı başarmıştır. Bu rakam 1.390.000 mil araba kullanımındaki emisyon değerine eşittir.
 
Arkas’ın Microsoft bulutunda çalıştırdığı servislerden kaynaklı karbon emisyonları 2019 yılında (Azure’a taşınma dönemi) zirve yaptıktan sonra Azure’daki iş yüklerinin %36 artmasına rağmen %10 düşüş trendi göstermiştir.
 
Carbon Intensity (bulut kaynağı bazında oluşan karbon emisyon oranı) değeri 2018’den beri %75 azalmıştır. Microsoft veri merkezlerine yapılan yenilenebilir enerji kaynağı yatırımları, bu değerin azalmasında etkili olmuştur.
  
© 2014 Arkas Konteyner Taşımacılık A.Ş. - Bu sitede kullanılan resim ve belgeler orijinal olup tüm hakları ARKAS'a aittir.
İzinsiz kullanılamaz. - Site Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası
BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ