TEHLİKELİ MADDELER, IMO KODLARI VE SEMBOLLERİ

Arkas Line, tehlikeli yükler birimindeki uzmanlığı ve deneyimiyle yüksek performans ve üstün kalite sunarak müşterilerine hizmet vermektedir. Şirketimiz, tehlikeli maddelerin taşınması sürecinde ayrıntıların büyük önem taşıdığının bilincindedir. Bu nedenle, tüm beyan edilen tehlikeli kargolar dikkatle incelenir ve sadece uygun olanları kabul edilir.
 
Arkas Line, insanı ve yaşamı varoluşunun merkezine koyan bir kuruluştur. Amacımız, müşterilerimize doğru rehberlik sunarak tehlikeli yüklerin en güvenilir şekilde taşınmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda, çevre ve insan sağlığına olan taahhütlerimizi yerine getirirken tüm güvenlik standartlarını uygulamaktayız.
 
Tehlikeli maddelerin taşınması sürecinde, Arkas Line olarak güvenlik ve çevre koruma konularına büyük özen gösteriyoruz. Uzman ekiplerimiz, tehlikeli maddelerin doğru şekilde ambalajlanması, işaretlenmesi ve taşınması için gerekli önlemleri alır. Aynı zamanda, uluslararası düzenlemeler ve yerel yasal gereklilikler çerçevesinde faaliyet göstermekteyiz.
 
Arkas Line olarak, çevreye ve insan yaşamına olan taahhüdümüzü sürekli olarak sürdürmek için otomasyon ve teknolojiyi kullanmaktayız. Taşıma sürecinde çevresel etkileri en aza indirmek ve güvenliği en üst düzeyde tutmak için yenilikçi çözümler geliştirmekteyiz. Ayrıca, personelimizin sürekli eğitimleri ve bilinçlendirme faaliyetleriyle de tehlikeli yüklerin taşınması konusunda en son güvenlik protokollerini takip etmektedir.
 
Arkas Line olarak, müşterilerimize sağladığımız hizmetlerde mükemmelliği hedeflemekteyiz. Tehlikeli yükler birimimiz, kalite standartlarını sürekli olarak gözlemleyerek ve iyileştirerek güvenilir ve etkili bir hizmet sunmayı taahhüt etmektedir. Müşteri memnuniyeti bizim önceliğimizdir ve tehlikeli yüklerin taşınması sürecinde her aşamada kesintisiz destek sağlamaktayız.
 
Arkas Line olarak, tehlikeli yüklerin taşınması konusunda uzmanlaşmış bir şirket olarak çevre ve insan yaşamını her zaman ön planda tutmaktayız. Müşterilerimize güvenli, hızlı ve sürdürülebilir çözümler sunarken, aynı zamanda çevresel etkileri minimize etmek ve toplumun refahına katkıda bulunmak için çaba sarf etmekteyiz.

 
 


ÇOK MODLU TEHLİKELİ MADDE TAŞIMA FORMU İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Tehlikeli madde  Sınıfları
 
Tehlikeli kargonun risklerini belirten dokuz sınıf tehlikeli madde vardır. 'Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Maddeler Kodu'nda (IMDG-CODE) kayıtlıdır.
 
IMO-UN-No.
 
IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) tarafından tehlikeli bir maddeye atanan Birleşmiş Milletler (BM) numarası kayırlıdır.
 
Paketleme grubu
 
Burada kargonuzun paketleme grubunu bulabilirsiniz. Paketleme grubu I, tehlikeli madde sınıfının en tehlikeli maddelerini, paketleme grubu II orta tehlikeli , paketleme grubu III ise en az tehlikeli maddeleri belirtmektedir.
 
Parlama  noktası
 
Bir ateşleme kaynağı uygulandığında tutuşmaya neden olacak kadar yanıcı buharın olacağı en düşük sıcaklıktır. MSDS üzerinde bu bilgi  bulunmaktadır.
 
Deniz Kirletici olması
 
Malzemenin deniz suyunu kirletip kirletmeyeceğini belirtir.
 
Sınırlı miktar
 
Bu alan, tehlikeli yükünüzün IMDG-Code bölüm 3.1'e göre 'Sınırlı Miktar' olarak sevk edilip edilemeyeceğini  gösterir.
 
Ayrım (segregation)
 
Birlikte paketlenen veya istiflenen tehlikeli maddelerin, sızıntı, dökülme veya başka bir kaza durumunda daha büyük tehlikelere neden olabileceğinden, karşılıklı olarak uyumsuz düşünülen iki veya daha fazla madde veya nesnenin birbirlerinden ayrılmasıdır.
Ayırma, birlikte paketlenmeleri veya istiflenmeleri sızıntı, dökülme veya başka herhangi bir kaza durumunda gereksiz tehlikelere neden olabileceğinde, karşılıklı olarak uyumsuz olduğu düşünülen iki veya daha fazla madde veya nesneyi ayırma işlemidir. IMDG kodu bölüm 7.2
 
Acil Durum iletişim kişi ve telefon numarası.
 
Tehlike durumunda ürünü tanıyan kişiye ulaşılacak bilgileri içermektedir.
 
Çok Modlu Tehlikeli Madde Taşıma Formu

 
 
Bazı maddeler bir geminin, gemideki kişilerin ve çevrenin güvenliğini tehlikeye atabilir. Bu tehlikeli maddeler gemi taşımacılığında yasaklanabilir veya kısıtlanabilir.
 
Ekli listeden yasaklı veya kısıtlı BM numaralarına ulaşabilirsiniz.

TEHLİKELİ MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI
 
Tehlikeli ve denizi kirletme riski olan maddelerin denizde taşıma yapan gemiler tarafından taşınması International Convention for the Safety of the Life at Sea (SOLAS) ve International Convention for the Prevention of pollution from Ships (MARPOL) tarafından düzenlenmektedir.
 
SOLAS ve MARPOL’un ilgili bölümlerinde International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code (Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği) gerekli düzenlemeler detaylı bir şekilde açıklanmış ve bu maddelerin deniz yoluyla taşınması konusunda kanun hükmünü almışlardır. 1 Ocak 2004 itibariyle IMDG Code zorunlu hale getirilmiştir.
 
Tüm taşıma tipleri için (deniz, hava, tren, kara ve iç su yollarıyla taşıma) tehlikeli maddelerin sınıflandırılması ve risk tanımları da UNITED NATIONS Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods (UN) tarafından yapılmaktadır.
 
Bu düzenlemeler dahilinde tanımlanan tehlikeli madde sınıflandırmaları aşağıdaki gibidir

Sınıf 1:Patlayıcılar

 
  Sınıf 1.1: Kitle Halinde ve Birden Patlayanlar

Kütlesel bir patlamaya neden olabilecek patlayıcıları içerebilir. Bir patlama anında neredeyse bütün yükleri etkiler.
 
  Sınıf 1.2: Parça Fırlatan Fakat Kitle Halinde Patlamayanlar

Parça fırlatama riski olan ama kitlesel bir patlamaya sebep olmayacak patlayıcıları içerir.
 
  Sınıf 1.3: Alevli Patlayanlar

Yangın çıkarma tehlikesi olan ,patlama şiddeti hafif, az da olsa parça fırlatma tehlikesi mevcut, fakat kitle halinde patlamaya sebep olmayacak patlayıcıları içerir.
 
  Sınıf 1.4: Düşük Zarar Veren Patlayıcılar

Hafif patlama riski olan, etkileri bulunduğu kabı aşmayacak ,dışarıda bir patlamaya veya yangına sebebiyet vermeyecek patlayıcıları içerir..
 
  Sınıf 1.5: Patlaması Zor Fakat Kitle Halinde Patlayabilenler

Kitle halinde patlayabilecek ama çok zor patlayan hassasiyeti çok düşük patlayıcıları içerir.
 
  Sınıf 1.6: Patlaması Zor ve Kitle Halinde Patlama Tehlikesi Olmayanlar

Hem çok zor patlayabilecek,hassasiyeti çok düşük olan ve aynı zamanda kitle halinde patlama tehlikesi olmayan patlayıcıları içerir..

Sınıf 2 :Gazlar

  Sınıf 2.1: Yanıcı Gazlar

454 kg (1001 lbs) olan ve at 20°C (68°F) altında gaz halinde bulunan maddelerdir. Bu maddelerin basınçları 101.3 kPa (14.7 psi) dir ve bu basınç altında kaynama noktaları 20°C (68°F) veya altıdır. 101.3 kPa (14.7 psi) basınçta ve hava karışımları %13 altında parlayıcıdırlar. Veya alt limit gözetilmeksizin en az % 12 hava karışımında ve 101.3 kPa (14.7 psi) basınçta yanıcıdırlar
 
 


 
  Sınıf 2.2: Yanıcı ve Zehirli Olmayan Gazlar

Bu sınıfta basınçlı gazlar, sıvılaştırlmış gazlar, basınçlı kryojenik gazlar bulunan sıkıştırlmış gazlar ve okside edici gazlar bulunmaktadır. Yanıcı ve zehirli olmayan gazlar 20°C (68°F) sıcaklıkta 280 kPa (40.6 psia) basınç muhteviyatı olan 2.1 ve 2.3 sınıfına dahil olmayan gazlardır.
 


 
  Sınıf 2.3: Zehirli Gazlar

İnsan sağlığına zararlı olduğu bilinen ve taşıma sırasında sağlık tehlikesi yaratan
Zehirli gazlar 20°C ve altı sıcaklıkta, 101.3 kPa basınçta bulunan (bu basınç altında kaynama noktaları 20°C veya altı olan) İnsan sağlığına zararları kesin olarak kanıtlanmış olmasa da, hayvanlar üzerinde yapılan testlerde LC50 değeri 5000 ml/m3 üzerinde olan maddelerdir

Sınıf 3 :Yanıcı Sıvılar

 
  Yanıcı sıvılar parlama derecesi 60.5°C (141°F) den fazla olmayan, yada sıvı halde olup taşıma için ısıtılmış halde bulundurulan ve parlama derecesi 37.8°C (100°F) ve üzeri olan maddelerdir.
 
 
 

Sınıf 4 :Yanıcı Katılar

  Sınıf 4.1: Yanıcı Katılar

Alevlenebilir katılar, çabuk tutuşabilir katılar ve sürtünmeden dolayı yangına neden olabilen katılardır kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ısısı sabit olmayan, oksijen (hava) katılımı olmadan da güçlü ekzotermik bozunmaya girme eğilimindedir.
Duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar ; patlayıcı özelliklerini azaltmak için su veya alkol ile ıslatılmış veya diğer maddelerle seyreltilmiş maddelerdir.Polimerleştirici maddeler, stabilizasyon olmadan, güçlü ekzotermik tepkimeye girerek, daha büyük moleküller oluşumuna yol açmaya veya taşımada karşılaşılan normal koşullarda polimer oluşumuna yol açmaya yatkın maddelerdir.
Sınıf 1’e dahil olan fakat etkinliği alınmış patlayıcılar veya üretici tarafından özellikle bu sınıfa dahil edilmiş maddelerdir.
 
  Sınıf 4.2: Kendiliğinden Yanabilen Katılar

Kendiliğinden ısınan maddeler ve nesneler, karışımlar ve çözeltiler dâhil olmak üzere, hava ile temas ettiğinde hiçbir enerji kaynağı olmadan ısınmaya yatkın maddelerdir. Bu maddeler, yalnızca büyük miktarlarda (kilogram olarak) ve uzun bir süre sonunda (saatler veya günler) tutuşur.
 
  Sınıf 4.3: Suyla Temas Ettiğinde Tehlike Arz Edenler

Su ile reaksiyona girerek, hava ile patlayıcı karışımlar oluşturmaya yatkın alevlenebilir gazlar açığa çıkartan maddeleri ve benzer maddeleri içeren nesneleri kapsar.

Sınıf 5 : Oksitleyici Maddeler ve Organik Peroksitler

  Sınıf 5.1: Oksitleyici Ajanlar

Kendileri yanıcı olsa da olmasa da, genellikle oksijen vererek başka malzemelerin yanmasına neden olan veya buna katkıda bulunan maddeleri kapsar. Bu tür maddeler, bir nesne içeriğinde bulunuyor olabilirler.
 
  Sınıf 5.2: Organik Peroksitler

Organik peroksitler, iki değerlikli -O-O- yapısını içeren organik maddelerdir ve tek veya her iki hidrojen atomunun organik radikallerle yer değiştirmiş olduğu hidrojen peroksit türevleri olarak düşünülebilir. Bu sınıf maddeleri Isı kontrolü gerektiren ve ısı kontrolü gerektirmeyen maddeler olarak iki alt sınıfa ayrılır.

Sınıf 6:Toksik ve Mikrop Bulaştırıcı Maddeler

  Sınıf 6.1: Toksik (Zehirli) Maddeler

Bu maddeler; yutulduğunda, solunduğunda veya deriyle temasta ölüme veya ciddi yaralanmaya yol açan veya insan sağlığına zarar verebilen maddelerdir.
 
  Sınıf 6.2: Mikrop Bulaştırıcı Maddeler

Sınıf 6.2 başlığı bulaşıcı maddeleri kapsar. IMDG code amaçları bakımından , bulaşıcı maddeler, patojen içerdiği bilinen ve içermesi beklenen maddelerdir. Patojenler, insanlarda ve hayvanlarda hastalığa neden olabilecek mikroorganizmalar (bakteriler, virüsler, riketsiya, parazitler, mantar dâhil) ve prionlar gibi diğer ajanlar olarak tanımlanır.
 

Sınıf 7: Radyoaktif Maddeler

  Radyoaktif
 
Radyoaktif malzeme, IMDG code 2.2.7.2.2.1 ila 2.2.7.2.2.6.'da belirtilen değerleri sevkiyatta hem aktivite konsantrasyonu hem de toplam aktivite olarak aşan radyonüklidleri içeren herhangi bir malzeme anlamına gelir.
 

Sınıf 8: Aşındırıcı (Korozif) Maddeler

  Korozif

Aşındırıcı maddeler, kimyasal etkiyle cilde geri dönüşü olmayan bir hasara neden olacak ya da sızıntı durumunda diğer mallara veya taşıma araçlarına maddi olarak zarar verecek veya hatta tahrip edecek maddelerdir. Ayrıcı bu sınıf yalnızca suyun varlığında aşındırıcı sıvı oluşturan veya havanın doğal neminin varlığında aşındırıcı buhar veya sis üreten diğer maddeleri de kapsar.

Sınıf 9: Diğer Tehlikeli Maddeler

  Diğer Tehlikeli Maddeler
 
Taşıma sırasında tehlike arzeden ama tanımlı sınıflardan herhangi birine uymayan maddeler bu sınıfa girer. Bu sınıfta aşağıdaki maddeler yer alır:
 
ince toz şeklinde solunduğunda sağlığı tehlikeye sokabilen maddeler; Yangın durumunda dioksinler oluşturabilen maddeler ve nesneler;Alevlenebilir buhar yayan maddeler;Kapasitörler
 
Lityum bataryalar;Can kurtarıcı aletler;Çevreye zararlı maddeler; deniz kirleticiler;Yüksek sıcaklıklı maddeler;Başka bir sınıftaki tanımlara uymayan ama taşıma sırasında tehlike arz eden diğer maddeler ve neşeneler


 
 
  
© 2014 Arkas Konteyner Taşımacılık A.Ş. - Bu sitede kullanılan resim ve belgeler orijinal olup tüm hakları ARKAS'a aittir.
İzinsiz kullanılamaz. - Site Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası
BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ